Obchodní podmínky

Prosím přečtěte si tyto pravidla a podmínky pečlivě před používáním tohoto webu. 

Základy

Obecné

Tyto obchodní podmínky služby Českéfollows jsou platné ode dne 1. listopadu 2022. Pokud s něčím z naších obchodních podmínek nesouhlasíte, tak neakceptujte tyto obchodní podmínky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv a poskytování služeb prostřednictvím on-line portálu Českéfollows umístěného na webovém rozhraní www.ceskefollows.cz provozovaném IČ: 06901786.

Jako provozovatelem webového rozhraní (dále jen „my “ nebo “ceskefollows.cz” nebo “Českéfollows”)

1. Zodpovědnost

Poskytovatel služby Českéfollows není v žádném směru odpovědný za zablokování účtu či smazání fotky síti Instagram na účtu klienta.(Pokud toto čtete ujišťujeme Vás, že po dobu našeho působení nikdy nedošlo k přímému smazání instagramu vlivem naší propagace)

Poskytovatel služby Českéfollows není zodpovědný za jakékoli poškození účtu klienta.

Poskytovatel služby Českéfollows není zodpovědný za výpadky a aktualizace služby Instagram. Pokud by z důvodu aktualizace Instagramu nebylo možné provádět propagaci, má poskytovatel služby Českéfollows nárok na 90 denní pozastavení propagace klienta za účelem nápravy.

Poskytovatel služby Českéfollows není zodpovědný za úbytek sledujících po skončení doby propagace Instagramu.

2. Instagramový účet

Klient se zavazuje, že při využívání služby Českéfollows bude využívat Instagram pouze v souladu s Instagram pravidly k používání.

3. Platební podmínky

Klient souhlasí, že zaplacením služby Českéfollows, rozumí a akceptuje všechny podmínky poskytované služby. V případě podvodného jednání ze strany objednavatele si poskytovatel služby vyhrazuje právo přerušit službu bez nároku na vrácení zaplacené částky v jakékoli výši.

Klient je povinen zaplatit objednanou službu prostřednictvím služeb Stripe. Je-li to potřeba, při zadávání platby je klient povinen zadat variabilní symbol, kterým je číslo objednávky nebo číslo proforma faktury.

4. Specifikace poskytovaných služeb

Poskytovatel služby Českéfollows se zavazuje, že Instagram účty klientů budou použity pouze pro propagační účely, jež si klient objednal. Dále si poskytovatel služby Českéfollows vyhrazuje právo nezahájit propagaci, pokud účet klienta nesplňuje následující podmínky: Je veřejný.

Poskytovatel služby Českéfollows si také vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky a vrácení peněz zpět, pokud nebude účet adekvátní kvality pro zahájení propagace.

Dále se zákazník zavazuje, že během smluvní doby bude dbát na pokyny poskytovatele služby Českéfollows.

Poskytovatel služby Českéfollows se zavazuje k tomu, že se vždy bude snažit dodat konečné počty sledujících. Nemusí k tomu však vždy za některých podmínek dojít.

Slovo “propagace” není myšleno slovo ve smyslu “marketingová propagace”, ale ve smyslu obecném, tedy ve smyslu “šíření” účtu. Propagace není 100% přesně cílená.

5. Vrácení peněz

Objednavatel má právo vznést požadavek o přerušení služby Českéfollows do 4 dnů od zahájení propagace. Dále je zákazník povinen takovýto požadavek vznést odesláním elektronické zprávy na emailovou schránku poskytovatele [email protected] nebo vznesením dotazu na online podpoře. Poskytovatel služby Českéfollows si vyhrazuje právo 4 pracovních dnů na registraci žádosti a následné posouzení (vyhovění, zamítnutí). Pokud bude žádost schválena, služba Českéfollows bude vypnuta následující kalendářní den a to ode dne informování objednavatele emailem. V případě schválení bude objednavateli vrácena taková částka, která odpovídá zbytku nedodaných sledujících. (Příklad: Objednavatel si objedná 1000 českých sledujících, rozpočítá se částka na jednoho sledujícího a zbytek, který nebude v daném období dodán bude vyplacen zpět.) 

Pokud se prokáže, že si objednavatel (ať už v minulosti nebo během propagačního období) zakoupil instantní falešné sledující. Objednavateli/zákazníkovy zaniká nárok na jakékoli vrácení peněz, nebo náhrady propagačního období na náklady poskytovatele, v případě, že je výsledek propagace nižší, než spodní orientační hodnota nárůstu zmíněná na webu poskytovatele, 

Objednavateli zaniká nárok na jakékoliv vrácení peněz nebo náhrady propagačního období v případě, že získal více sledujících, než je spodní orientační hodnota nárůstu zmíněná na webu poskytovatele.

6. Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatel služeb se zavazuje, že všechny získané osobní údaje objednavatele budou použity pouze k naplnění objednávky a služby. Údaj “Přezdívka na IG” bude použit pro doporučování účtu u dodavatele.